WELCOME TO TVV EQUIPMENT WAREHOUSE

PALLET XUẤT KHẨU DÙNG MỘT LẦN

Giá: Liên hệ
Từ khóa:

- PALLET NHỰA XUẤT KHẨU

- Sử dụng một lần
- Giá chỉ bằng pallet gỗ

- Kích thước, mẫu mã đa dạng

- Sử dụng đồng bộ
- Không cần hung trùng
- Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắc khe cho việc xuất khẩu

Liên hệ
0932 68 1324