WELCOME TO TVV EQUIPMENT WAREHOUSE

KỆ DRIVER IN

Giá: Liên hệ
Từ khóa: KỆ DRIVER IN, KỆ SELECTIVE
* Sử dụng được 70% diện tích kho
* Chi phí đầu tư thấp, nhưng số lượng nhiều
hơn.
* Thuận lợi cho việc sử dụng đa dạng các loại
xe nâng
* Có thể lưu trữ hàng hóa với mật độ cao
* Giảm diện tích dành cho lối đi xe nâng hàng
* Thích hợp cho việc lưu trữ hàng hóa đa dạng.

* Dễ dàng nâng cấp mở rộng thêm kệ

Liên hệ
0932 68 1324