WELCOME TO TVV EQUIPMENT WAREHOUSE

Lợi thế doanh nghiệp

Ngày 11-10-2023 Nhà máy chế biến gỗ TVV được đặt tại tỉnh Bình Định. Đây là một trong những địa phương được coi là thủ phủ của ngành chế biến, xuất khẩu gỗ trong cả nước. Trồng rừng gỗ lớn là mục tiêu mà chúng...

Chi tiết...

Liên hệ
0932 68 1324